รู้ไหม อัลตราซาวด์สามารถตรวจโรคได้

การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องเพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ในช่องท้อง ช่องท้องเป็นที่อยู่ของอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญมากมายความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในช่องท้องไม่สามารถมองเห็นได้ หรือในบางครั้งกว่าจะรู้ว่ามีความผิดปกติของในช่องท้องก็อาจจะสายเกินไป การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นการตรวจที่ใช้อัลตร้าซาวด์ (ที่เรียกว่าคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง) เพื่อใช้ตรวจดูอวัยวะในช่องท้องแพทย์จะใช้หัวตรวจอัลตร้าซาวด์มาวางที่บริเวณท้องเพื่อตรวจดูอวัยวะภายใน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพภายในช่องท้อง บอกความผิดปกติภายในช่องท้องได้เป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่มีรังสีและไม่รู้สึกเจ็บ กลับบ้านมาดูคลิปหลุดได้แบบชิลๆ
การอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ตรวจดูอวัยวะภายในบริเวณช่องท้องส่วนบนที่อยู่เหนือระดับสะดือ ได้แก่ ตับ ม้าม ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี ตับอ่อนไต และหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องส่วนบนอื่น ๆ บอกความผิดปกติของถุงน้ำดีได้ เช่น ถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ความผิดปกติของไต เช่น มีก้อนที่ไต นิ่วที่ไต ก้อนที่ตับ ความผิดปกติของตับ ไขมันพอกตับ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองได้ เป็นต้น
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ตรวจดูอวัยวะบริเวณช่องท้องส่วนล่างต่ำกว่าระดับสะดือ ได้แก่ ต่อมลูกหมาก มดลูก กระเพาะปัสสาวะเป็นต้น หาความผิดปกติ เช่น เนื้องอกในมดลูก (ในผู้หญิงที่ผิดปกติเกี่ยวกับรอบเดือนรวมถึงดาราคลิปหลุด) ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก หรือกระเพาะปัสสาวะเป็นต้น
การเตรียมตัวตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคท้อง
ดาราคลิปหลุดหลายคนที่เคยอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน แนะนำให้งดอาหารเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิดก่อนการตรวจประมาณ 6 ชม. (ดื่มน้ำเปล่าได้) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ดื่มน้ำมาก ๆ อาจต้องกลั้นปัสสาวะไว้ก่อนตรวจ เพื่อให้มีน้ำเต็มกระเพราะปัสสาวะ จะช่วยทำให้เห็นอวัยวะต่าง ๆ ของช่องท้องส่วนล่างได้ชัดเจนขึ้น แต่หากตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารหากตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนด้วย ต้องงดอาหารเครื่องดื่มที่มีไขมันด้วย
อัลตร้าซาวด์ท้อง
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องเหมาะใครบ้าง
-ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงแนะนำให้ตรวจร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี
-ผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง
-ผู้ที่มีอาการผิดปกติระบบย่อยอาหาร เช่น จุก เสียด ท้องอืด หรือมีปัญหาการขับถ่าย
-ผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนรุนแรง ประจำเดือนมามาก ประจำเดือนมาผิดปกติ คลำพบก้อนที่ท้องน้อย
-ผู้ที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติ รวมถึงดาราคลิปหลุดด้วย